Artykuł sponsorowany

Rozliczanie czasu pracy kierowców. Co warto wiedzieć?

Rozliczanie czasu pracy kierowców. Co warto wiedzieć?

Rozliczanie czasu pracy kierowców zawodowych jest kluczowym elementem zarządzania flotą pojazdów i przestrzegania przepisów prawa. W Polsce obowiązujące regulacje dotyczące tego zagadnienia oparte są na przepisach unijnych, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa na drogach oraz ochronę pracowników przed nadmiernym wykorzystaniem. Warto zatem poznać podstawowe zasady dotyczące czasu pracy kierowców, aby uniknąć nieporozumień i potencjalnych kar.

Jakie są najważniejsze aspekty rozliczania czasu pracy kierowców?

W kontekście rozliczania czasu pracy kierowców istotne jest rozróżnienie dwóch pojęć – czasu pracy oraz czasu jazdy. Czas pracy to okres, w którym kierowca wykonuje swoje obowiązki zawodowe, a więc nie tylko prowadzenie pojazdu, ale także prace związane z załadunkiem, rozładunkiem czy obsługą techniczną pojazdu. Czas jazdy natomiast obejmuje wyłącznie okres, w którym kierowca prowadzi pojazd. Oba te czasy są ściśle uregulowane przez prawo i ich przekroczenie może skutkować nałożeniem kar.

Zgodnie z przepisami unijnymi dot. rozliczania czasu pracy kierowców w Rzeszowie i innych miastach UE, czas jazdy kierowcy nie może przekroczyć 9 godzin dziennie, z możliwością wydłużenia do 10 godzin nie więcej niż dwukrotnie w tygodniu. W ciągu dwóch tygodni czas jazdy nie może przekroczyć 90 godzin. Ponadto, kierowca musi przestrzegać przerw w czasie jazdy – po 4,5 godziny jazdy należy zrobić przerwę minimum 45 minut, którą można podzielić na dwa okresy (15 minut i 30 minut) pod warunkiem, że przerwa 15-minutowa zostanie wykorzystana jako pierwsza.

Czas pracy kierowców również jest ograniczony przez prawo. W ciągu jednego tygodnia nie może on przekroczyć 48 godzin, a średnio w okresie czterech miesięcy nie może wynosić więcej niż 48 godzin tygodniowo. Do czasu pracy zalicza się także czas spędzony na szkoleniach czy odbywaniu badań lekarskich związanych z pracą zawodową. Warto pamiętać, że czas pracy obejmuje także okresy, w których kierowca pozostaje do dyspozycji pracodawcy, ale nie wykonuje aktywnie żadnych obowiązków zawodowych.

Aby prawidłowo rozliczać czas pracy kierowców, niezbędne jest prowadzenie odpowiedniej ewidencji. W przypadku czasu jazdy obowiązkowe jest korzystanie z tachografu, który automatycznie rejestruje czas spędzony za kierownicą. Natomiast ewidencjonowanie pozostałego czasu pracy może odbywać się w formie papierowej lub elektronicznej, jednak musi być prowadzone w sposób umożliwiający kontrolę przez odpowiednie służby.