You are here
Home > Polityka prywatności

Polityka Prywatności

Wprowadzenie

Przetwarzanie danych osobowych przez serwis jest w pełni zgodne z nowymi przepisami o ochronie danych osobowych, w tym z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Czym są dane osobowe 

Pojęcie “dane osobowe” oznacza informacje o możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W szczególności może to być imię i nazwisko, adres email, numer telefonu. 

Co oznacza przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych to każda dokonywana na nich czynność w szczególności ich gromadzenie, utrwalanie, udostępnianie, modyfikowanie. 

Kiedy niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie

Niniejszy dokument ma zastosowanie do wszystkich przypadków, kiedy serwis muzeum-treblinka.pl jest administratorem danych osobowych, zarówno pozyskanych bezpośrednio od podmiotu, którego dotyczą, jak i z innych źródeł.

Top