You are here
Home > Informacje > Samuel Willenberg – ostatni więzień obozu w Treblince, który zmarł zaledwie 3 lata temu

Samuel Willenberg – ostatni więzień obozu w Treblince, który zmarł zaledwie 3 lata temu

więzienie

Historia obozu w Treblince to przede wszystkim historia wielu tysięcy jego więźniów. Dziś chcemy przypomnieć postać jednego z nich.

Samuel Willenberg – krótka biografia 

Samuel Willenberg urodził się w Częstochowie w roku 1923. Jego ojciec Perec był nauczycielem w tamtejszym żydowskim gimnazjum, natomiast matką Samuela była Rosjanka Maniefa z domu Popow. Kobieta przeszła z prawosławia na judaizm dopiero po ślubie. Wybuch wojny zaskoczył młodego Samuela, gdy przebywał na wakacjach z matką i siostrami. Razem z rodziną znalazł się na początku 1940 roku w getcie w Opatowie. Niestety po powrocie do Częstochowy (dzięki wyrobionym “aryjskim” dokumentom) jeden z sąsiadów wydał Niemcom siostry Samuela. 20 października 1942 cała rodzina wraz z 6500 mieszkańcami getta trafiła do obozu zagłady w Treblince.

Losy Willenberga w obozie i po wojnie 

W obozie, za radą innego więźnia, Willenberg podał się za murarza i dzięki temu jako jedyny z transportu uniknął śmierci w komorze gazowej. Zamiast tego został skierowany do pracy. Brał udział w powstaniu w Treblince i był jednym z tych więźniów, którym udało się uciec. Przeżył wojnę, a podczas jej trwania wziął udział w powstaniu warszawskim. Przez pierwsze lata po wojnie służył w wojsku, a w 1950 roku wyjechał z żoną do Izraela, gdzie został inżynierem geodetą. Ukończył także rzeźbiarstwo i tworzył rzeźby związane z Holokaustem. Samuel Willneber zmarł 19 lutego 2016 roku jako ostatni z więźniów obozu zagłady w Treblince.

Olga, f: Ichigo121212  / Pixabay

Top