You are here
Home > Informacje > Muzea Żydów w Polsce

Muzea Żydów w Polsce

W Polsce istnieje kilka miejsc, które pozwalają nam dowiedzieć się więcej o kulturze i historii polskich żydów. Najsłynniejsze to oczywiście muzeum Polin w Warszawie. 

Muzea i synagogi

W naszej ojczyźnie do dziś żyją Żydzi, zwłaszcza jeśli rozumieć tę wspólnotę w sposób wyznaniowy. Miejscem, w którym możemy poznać ich zwyczaje, są czynne synagogi, których możemy znaleźć dziś w Polsce kilkanaście, między innymi w Legnicy i Szczecinie. Najbardziej warta zobaczenia jest Synagoga Stara, mieszcząca się na krakowskim Kazimierzu, która do 1939 roku stanowiła główny ośrodek religijny i kulturalny żydowskiej społeczności. Pamięć o polskich Żydach krzewi także Centrum Żydowskie w Oświęcimiu oraz Muzeum Kultury Żydowskiej w Tykocinie. Największe i zarazem najsłynniejsze muzeum żydowskie to dziś Muzeum Historii Żydów Polskich Polin, którego wystawa stała w nowej siedzibie została otwarta zaledwie kilka lat temu, 24 października 2014 roku.

Warszawskie muzeum Polin

Idea istnienia w Polsce dużego muzeum historii Żydów została zapoczątkowana przez Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny, które to stowarzyszenie już w 1995 roku rozpoczęło prace nad powstaniem muzeum. Udało się to 10 lat później, a patronat nad muzeum objął Prezydent RP. Dziś muzeum mieści się w nowej, pięknej siedzibie w śródmieściu Warszawy i prowadzi szeroka działalność kulturalną i edukacyjną. Wystawa stała udostępnia bogate zbiory, łącząc je z wykorzystaniem nowych technologii i ukazuje historie Żydów w sposób ciekawy i przystępny nawet dla dzieci.

Olga, foto: Pixabay / rliessum

Top