You are here
Home > Informacje > Historia Żydów w Polsce

Historia Żydów w Polsce

Historia przebywania Żydów na ziemiach polskich sięga wielu wieków wstecz. Pierwsi osadnicy przybyli do naszego kraju ponad 1000 lat temu.

Rozwój wspólnot żydowskich w Polsce

Pierwsi kupcy i uchodźcy żydowscy zaczęli tworzyć swoje społeczności w XIII wieku. Król Kazimierz Wielki był protektorem Żydów, dzięki czemu polska stała się ich nową bezpieczną przystanią. Taka sytuacja utrzymała się aż do zaborów, kiedy to na niektórych terenach, zwłaszcza w zaborze rosyjskim, rozwinął się antysemityzm. Pomimo narastających w społeczeństwie tendencji antyżydowskich, zasymilowani Żydzi żyli bezpiecznie na ziemiach polskich aż do wybuchu II wojny światowej. 

Trudny czas wojny

Czas wojny to dla polskich Żydów krwawy okres Holokaustu. Masowa eksterminacja Żydów przez nazistów, zamykanie ich w gettach i wywożenie do obozów zagłady na wieki zapisało się jako smutny element żydowskiej historii. Naziści nie oszczędzali nawet dzieci, chcąc całkowicie wyniszczyć ludność żydowską. 

Powojenne losy Żydów

Po wojnie liczba żyjących w Polsce Żydów drastycznie zmalała. Większość straciła życie w czasie Holokaustu, ale niektórzy także wyemigrowali z komunistycznej Polski, osiedlając się w nowo powstałym państwie Izrael. Dopiero w roku 1989 sytuacja Żydów uległa normalizacji i mogli odzyskać oni obywatelstwo polskie. Szacuje się, że dziś w Polsce społeczność żydowska to od 8 do 12 tysięcy osób, jednak znacznie więcej Polaków może mieć żydowskie korzenie, ale nie wiedzieć o tym lub po prostu nie czuć się związanym ani kulturalnie, ani wyznaniowo z Żydami.

F: whoismargot / Pixabay; Olga

Top